official european office of
Sensitiv Imago
     


Aureola® S je hardware-software komplet určený k záznamu statických obrazů výbojkové záře vznikající v okolí objektů, když jsou umístěny v elektromagnetickém poli o vysoké intenzitě.Aureola® S umožňuje zaznamenávat A-images (např. prsty) a následně zpracovat obrázky za účelem zjištění diagnostické informace o energetickém stavu soustav a orgánů. Pracuje v běžných podmínkách, při denním světle v reálném čase a pouze v kombinaci s počítačem (pomocí USB portu).Operating principle

Zkoumaný objekt (například prsty klienta) se umístí do speciální průhledné elektrody. Mezi objekt a elektrodu jsou posílány vysokofrekvenční impulsy vytvářené generátorem elektromagnetického pole.


Za daných podmínek se mezi objektem a deskou vytváří v plynném médiu lavinový výboj. Na základě jeho vlastností jsou pak určeny i energetické vlastností zkoumaného objektu.


Dále se záře plynu pomocí speciálního optického systému převede na video které následně zachytí a zpracuje software.


Z parametrů, které software vyhodnotí, jsme schopni zjistit řadu vlastností elektromagnetického pole a vyvodit některé závěry o elektromganetických vlastnostech objektu.


Aureola® S je hardwarovo-softwarový komplet určený k záznamu statických obrazů výbojkové záře vznikající v okolí objektů, když jsou umístěny v elektromagnetickém poli o vysoké intenzitě.


Aureola® S umožňuje zaznamenávat A-images (prsty na rukou člověka) a následně zpracovat obrázky za účelem zjištění diagnostické informace o energetickém stavu soustav a orgánů.


Aureola® S pracuje v běžných podmínkách, při denním světle v reálném čase a pouze v kombinaci s počítačem (pomocí USB portu). Snímky A-images a správu režimů práce zajišťuje software.


Možnosti Aureola® S

  • určit energetický stav organismu (energetické pole člověka – Aura) a také pozorovat změny energetického stavu organismu při jakýchkoliv působeních na něj

  • na základě určení energetického pole člověka definovat vazbu mezi samostatnými energetickými zónami a orgány člověka díky nalezení energeticky problematické biologické soustavy

  • vytvořit vizualizaci energetického pole člověka s možností vyhodnotit jeho obrys a dále porovnávat a sledovat je (grafické zobrazení Aury)

  • vytvořit číselné charakteristiky energetického pole člověka a zobrazit je v přehledných tabulkách a grafech s možností dalšího vyhodnocení a zkoumání jejich změn (číselné charakteristiky Aury)

  • vytvořit vizualizaci energetických center člověka s možností vyhodnocení jeho obrysu a následným vyhodnocením stavu (grafické zobrazení Čaker)

  • vytvořit číselné charakteristiky energetických center člověka a zobrazit je v přehledných tabulkách a grafech s možností dalšího vyhodnocení a zkoumání jejich změn (číselné charakteristiky Čaker)

  • porovnat energetický potenciál organismu obecně s energetickým stavem organismu v momentě měření, díky čemuž je schopen vyjevit psyhické a emoční působení na celkový stav soustav a orgánů

  • provést matematický výpočet základních charakteristik elektromagnetického pole člověka (integrální plocha, entropie, fraktalita a symetrie)

  • balík software zahrnuje „Kompenzační modul“ umožňující pracovat s energetickými centry člověka (Čakrami), čímž pomáhá organismu obnovit své funkční schopnosti
Poptat cenu


Naši partneři