european production and distribution
office of Sensitiv Imago
     


Modely Sensitiv Imago Aureola® 100 & 500

V současné době nabízíme 2 modely: Sensitiv Imago Aureola® 100 a Sensitiv Imago Aureola® 500. Model 100 je považován za orientovaný na domácí / malé holistické centrum či poradnu. Model 500 je výkonnější, profesionálně orientované zařízení, které má rozšířené funkce.


Funkce Sensitiv Imago Aureola® 500

 • Expresní vyhodnocení energetického a psychologického stavu do 10 minut
 • Diferenciální diagnostika
 • Odhad parametrů psychoemocionálního stavu vyjádřený jako diagnostický závěr odrážející úroveň funkčního energetického stavu
 • Holistická mapa
 • Prevence rizik – možnost zkoumat patologické procesy v rané fázi vývoje
 • Spojení příčinně-důsledkových vazeb
 • Biopole – vhled do souvislostí mezi energetickými bloky a lidskými orgány
 • Prezentace dat v tabulkách a diagramech
 • Energetická centra – náhled na souvislosti mezi emocionálními a fyzickými problémy
 • Interpretace pro každé energetické centrum z pohledu emocionálně-fyzické nerovnováhy
 • Grafické zobrazení energetické hodnoty a emocionálně-fyzické nerovnováhy energetických center
 • Prezentace dat v tabulce obsahující číselné hodnoty vypočtených parametrů
 • Porovnání stavu organismu před a po zotavovacím kurzu
 • Monitorování a srovnávání - výzkum a osobní použití
 • Skvělé příležitosti pro výzkumnou práci
 • Kalibrace parametrů pomocí snímků testovaného objektu
 • Online modul kompenzace energie
 • Monitoring účinnosti metod
 • Tisk výsledků - obrázky, grafy a tabulky
 • NOVINKA u modelu 500! Nový vylepšený vzhled, kvalitní skleněný senzor, lepší spolehlivost
 • NOVINKA u modelu 500! Nový holistický diagram organismu pro snadné vyhodnocení orgánů a jednotlivých soustav
 • NOVINKA u modelu 500! Operativní expresní diagnostika a zhodnocení psychoemocionální a energetické připravenosti na duševní a fyzickou zátěž
 • NOVINKA u modelu 500! Hodnocení schopnosti obnovit adekvátní psychoemocionální stav v období posttraumatické rehabilitace
 • NOVINKA u modelu 500! Kontrola lidské účinnosti a vlivu fyzické a psychické zátěže (v práci, při sportu)
 • NOVINKA u modelu 500! Možnost sledování a srovnávacího hodnocení psychoemotivního chování v souvislosti s různými testy a úkoly
 • NOVINKA u modelu 500! Psycho-emocionální zobrazení a profil pro životní styl, wellness a ozdravné programy
 • EXKLUZIVNĚ u 500! Přenosné a mobilní ozdravné možnosti


Funkce Sensitiv Imago Aureola® 100

 • Expresní vyhodnocení energetického a psychologického stavu do 10 minut
 • Diferenciální diagnostika
 • Odhad parametrů psychoemocionálního stavu vyjádřený jako diagnostický závěr odrážející úroveň funkčního energetického stavu
 • Holistická mapa organismu
 • Prevence rizik – možnost zkoumat patologické procesy v rané fázi vývoje
 • Spojení příčinně-důsledkových vazeb
 • Biopole – vhled do souvislostí mezi energetickými bloky a jednotlivými systémy
 • Prezentace dat v tabulkách a diagramech
 • Energetická centra – náhled na souvislosti mezi emocionálními a fyzickými problémy
 • Interpretace pro každé energetické centrum z pohledu emocionálně-fyzické nerovnováhy
 • Grafické zobrazení energetické hodnoty a emocionálně-fyzické nerovnováhy energetických center
 • Prezentace dat v tabulce obsahující číselné hodnoty vypočtených parametrů
 • Porovnání stavu organismu před a po zotavovacím kurzu
 • Monitorování a srovnávání - diagnostika, výzkum a osobní použití
 • Skvělé příležitosti pro výzkumnou práci
 • Kalibrace parametrů pomocí snímků testovaného objektu
 • Online modul kompenzace energie
 • Monitoring účinnosti metod
 • Tisk výsledků - obrázky, grafy a tabulky


Metoda biofotonové holografie (upgradované GDV) a komplexy Sensitiv Imago Aureola® byly spolehlivě použity v mnoha oblastech, jako je psychologie, medicína, sport, psychofyziologie, armádní složky, vědecký výzkum a další...


* Zařízení Sensitiv Imago Aureola® mají platnou evropskou certifikaci a jsou dodávány se všemi nezbytnými dokumenty: certifikáty, záruka, uživatelská příručka a pracovní sešit uživatele.

** Jedná se o nelékařské zařízení, které mohou používat lékaři (jako výzkumný nástroj) i alternativní terapeuté.

*** Online školení je součástí nákupu Sensitiv Imago Aureola®.
Poptejte cenu


Naši partneři