european production and distribution
office of Sensitiv Imago
     


Testovací možnosti: doplňky, potraviny, medikamenty

Vnější a vnitřní vegetotesty

Sensitiv Imago poskytuje konkrétní modul, který umožňuje testovat různé druhy produktů: doplňky, potraviny a byliny.


Výhodou tohoto modulu je že si operátor může sám vybrat za a) vhodný produkt za b) individuální dávkování a za c) individuální algoritmus pro podávání vybraného produktu.


2 MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ: Vnitřní a vnější vegetotesty

Typ 1 – Vnější vegetotest je metoda testování produktu ve speciální komoře na vrchní straně zařízení Sensitiv Imago.


Během vegetotestu, dochází ke zjištění frekvenčních charakteristik testovaného produktu a poté k jejich přenosu na vybranou skupinu buněk. Buňky na tento přicházející signál reagují (buněčný bio-feedback) a posílají svou elektromagnetickou (frekvenční) odezvu. Tato odezva je dále zaregistrována zařízením a uložena do paměti Sensitivu Imago.


Poté může operátor otestovat různá dávkování stejného produktu a toto celé vyzkoušet pro všechny produkty, které je potřeba otestovat. Všechny zaznamenané odezvy od buněk jsou poté k dispozici ve speciálním oddílu pro porovnávání. Na základě porovnání operátor zjistí optimální dávkování produktu (doplňku, byliny či potraviny).


Typ 2 – Vnitřní vegetotest je metoda testování a doplňků za využití databáze Sensitiv Imago. Tato metoda nabízí možnost pochopit, co konkrétní subjekt potřebuje, bez potřeby testování fyzického produktu.


Operátor se do databáze dostane skrze software, který má v sobě uložené frekvenční charakteristiky produktových řad od konkrétních výrobců.


A) Program vám sám nabídne doporučené produkty seřazené podle důležitosti, takže už před samotným testováním může operátor porozumět, které produkty budou mít vyšší úspěšnost.


B) Během testování operátor vybere konkrétní produkt v databázi a zařízení generuje a posílá frekvenční signál tohoto produktu na vybrané buňky, buňky odpoví svou zpětnou vazbou/signálem, který je zaznamenán zařízením a poté uložen do paměti Sensitivu Imago.


Veškeré uložené odezvy od buněk jsou poté zpřístupněny ve specializované části pro srovnávání. Na základě srovnání operátor nalezne optimální produkt (doplněk, bylinku či potravinu), který pak může být doporučen. Pro dávkování musí být poté použito doporučení výrobce testovaného produktu.


Kdo z našich klientů využívá technologie vegetotestů:

  • naturopaté k testování přírodních doplňků
  • bylinkáři k testování individuálního dávkování
  • kliniky k testování alopatických produktů
  • výživoví poradci k testování nesnášenlivosti potravin
  • praktici k testování alergických citlivostí
  • odborníci k testování individuálních jídelníčků
  • wellness a spa centra jakožto doplňkovou službu
  • podnikatelé v oblastech spojených s holistickm přístupem k organismu jako přidání nové služby do svého portfolia

Školení testovacích technologií

Školení testovacích metod je součástí uživatelského školení, které je zahrnuto v pořizovací ceně všech zařízení Sensitiv Imago.Kontaktujte nás


Naši partneři