european production and distribution
office of Sensitiv Imago
     


Technologie Sensitiv Imago Aureola &

Inovace technologie GDV (Gas Discharge Visualization)

Sensitiv Imago Aureola modely 500 a 100 využívají princip biofotonové holografie, což je zdokonalený princip GDV - registrace záře plynového výboje jakýchkoli biologických objektů umístěných do vysokonapětového elektromagnetického pole.Rozvoj technologií umožnil vypracovat bioelektrografickou metodu komplexního expresního ohodnocení.


V dnešní době si technologie GDV získala uznání mnoha odborníků a spolu s dalšími elektrografickými metodami se používá pro preventivní diagnostiku v profesionálním sportu, kosmetice, různých oblastech psychologie a psychofyziologie a také ve výzkumu.


Vysvětlení principu GDV. Kirlianův efekt technologie vizualizace výboje plynu.


Záře subjektů


První fotografie je záznam prstu pořízeného jedním z prvních zařízení namontovaných Kirlianem. Následující tři fotografie demonstrují možnosti moderního vybavení.


Záznam lidského prstu

Analýza subjektů metodou GDV zahrnuje kontakt subjektu se skleněnou elektrodou, tím dojde k propojení elektrického obvodu zařízení. To vytváří impulsy elektromagnetického pole vysoké intenzity (trvání 10 µs, frekvence 1024 Hz). V důsledku toho se během předem nastavené doby expozice vytvoří sekvence výbojů plynu. Plynový výboj vyvíjející se v impulsu působí jako zesilovač supernízkoemisních procesů probíhajících na povrchu subjektu; povrchové rozložení výbojových kanálů závisí na topografii elektrofyzikálních charakteristikách subjektu.


GDV snímek

GDV-snímek je komplexní 2D obrazec. Každý pixel je charakteristický jasem kódovaným celým číslem v rozsahu 0 ("černý") až 255 ("bílý"). Geometrické parametry snímků (např. plocha definovaná jako součet pixelů překračujících stanovený práh jasu; koeficient fraktality definovaný jako vztah délky obvodu obrázku k jeho průměrnému poloměru vynásobenému 2Pi, šířce strimér) obsahují informace o vlastnostech subjektu. Například se zvýšením koncentrace iontů v kapalině se záře zvyšuje, zatímco šířka strimér se zmenšuje. K zahrnutí těchto dat do struktury komplexního biofyzikálního experimentu je nutné kvantitativní zpracování získaných snímků.Princip tvorby GDV-snímku

Mezi zkoumaným objektem a průhlednou elektrodou, na které je objekt umístěn, jsou přiváděny napěťové impulsy z generátoru elektromagnetického pole. Pro tento účel je na druhé straně skleněné elektrody nanesena průhledná proudově vodivá vrstva. Při vysoké intenzitě pole v plynném prostředí kontaktního prostoru subjektu a elektrodového skla vzniká lavinový nebo klouzavý výboj plynu, jehož charakteristiky jsou určeny vlastnostmi předmětu.


Optický systém a CCD matice transformují výbojovou záři na video signály, které jsou registrovány jako jednotlivé snímky (GDV-snímky/Aureola-snímky) nebo AVI-soubory v paměťové jednotce spojené s procesorem, který provádí zpracování video snímků. Procesor je specializovaný softwarový komplex, který umožňuje vypočítat celou řadu parametrů a na jejich základě vytvářet určité diagnostické závěry.Bio-fotonová holografie jako inovace GDV

Sensitiv Imago Aureola modely 500 a 100 využívají princip biofotonové holografie, což je zdokonalený princip GDV.


V našich zařízeních používáme 4 principy, které zvyšují přesnost skenování a rozšiřují perspektivu GDV.


Technologie čtení signálů

Bio-fotonová holografie (upgradované GDV). Zařízení vytváří vysokonapěťové elektromagnetické pole a čte biopole testovaného objektu.


Počítačová reflexní analýza (na základě aktivních biologických bodů)

Technologická synergie metod reflexikologie. Stroj registruje a vytváří korelace mezi signály z aktivních bodů a lidských orgánů a systémů.


Metodika analýzy NLS

Aureola používá vlastní algoritmus NLS pro analýzu skenování a poskytování holistické energetické a fyziologické informace o testovaném objektu.


Unikátní testovaná databáze

Zařízení má exkluzivní databázi psychoemocionálních faktorů a jejich spojení s fyziologickou aktivitou a nerovnováhou, které je podloženo 20 lety studií a testů v různých oborech. Před spuštěním byl technologicko-metodologický komplex vyzkoušen v zemích jako Česká republika, Rusko, Izrael, Bělorusko a Kazachstán.


* Zařízení Sensitiv Imago Aureola® má platnou evropskou certifikaci a je dodáváno se všemi nezbytnými dokumenty: certifikáty, záruka, uživatelská příručka a pracovní sešit uživatele.


Pro více podrobností o Sensitiv Imago Aureola klikněte zde.
Poptejte cenu


Naši partneři