european production and distribution
office of Sensitiv Imago
     


Homotoxikologie

Homotoxikologie je věda zabývající se homotoxiny a jejich vlivem na lidské zdraví. Homotoxikologie byla vynalezena doktorem Hansem H. Reckwegem. Pohlíží na člověka jako na "celek" a považuje nemoc za stav, při kterém tělo prostřednictvím množství různých obranných reakcí – jako například horečka, zánět, průjem a dokonce i některé smrtelné nemoci, ... - bojuje s toxiny.

Toxin je látka, která se dostala do lidského těla, kde negativně působí na orgány díky čemuž podporuje vývin onemocnění.

Toxiny mohou být exogenního nebo endogenního původu. Exogenního původu jsou například batkerie, viry, chemické konzervační látky, pesticidy, jedy, ... Přímý kontakt se znečištěným prostředím je přímo spjato s vážnými onemocněními včetně různých typů rakovin, poruch imunitní soustavy, nervové soustavy, potíží s pohlavní soustavou, narušení hormonálního systému atd. ...

Endogenní toxiny mohou pocházet z metabolismu buněk a nelze se jich zbavit stejně jako cholesterolu, kyseliny močové a dalších...

Lidské tělo má velice propracovaný vlastní detoxikační systém, který zajišťuje neutralizaci a odstraňování toxinů. I přesto bohužel existují faktory ovlivňující náš život, které vstupují do našeho těla z vnějšku a mohou mít velmi negativní vliv na náš organismus. Patří sem především špatné návyky, znečištěné životní prostředí ve kterém se často nacházíme, stres, špatná strava, zneužití návykových látek, velmi nízká či naopak nadměrná fyzická zátěž a další... K tomu musíme navíc přičíst řadu vnitřních faktorů – emocionální nestabilita například může blokovat metabolismus a přivést tak k tomu, že se toxiny budou postupně hromadit v našem těle. Obvykle se v takových případech sejde více různých faktorů, které pak společně velmi negativně ovlivňují celý organismus a významně přispívají k rozvoji různých onemocnění.


Každý den se do našeho těla dostává velké množství různých toxinů se kterými naše tělo bojuje. A ač se v takové situaci snaží náš organismus kompenzovat veškeré škodlivé účinky toxinů, může se stát, že jeho obranný mechanismus se časem přetíží a začne slábnout. Toxiny jsou z těla vylučovány potem, močí, stolicí, slinami nebo například dýcháním, a pokud poměr toxinů vstupujících do těla a toxinů vylučovaných ven zůstane vyrovnaný, obranné mechanismy našeho těla si poradí.

Problém ale potom nastane ve chvíli, kdy do těla vstupuje větší množství než se stíhá vylučovat. Toxiny se nejprve budou hromadit kolem buněk a v tkáních a postupně začnou způsobovat různá poškození celých orgánů i soustav.

Takové toxiny navíc brání přísunu živin do obklíčené buňky a blokují její životní biochemické procesy. Jak nemoc postupuje, vněbuněčný prostor se stává silně nasycen toxiny, které postupně pronikají do nitra buněk a napadají čím dál větší oblasti organismu...


Kontaktujte nás


Naši partneři