european production and distribution
office of Sensitiv Imago
     


Metodika a principy fungování technologie Sensitiv Imago

podrobné vysvětlení principů a funkčních možností hardwarově-softwarového komplexu Sensitiv Imago

Provoz našeho zařízení zahrnuje několik špičkových technologií. Zaprvé je to princip biorezonance v kombinaci s metodikou NLS pro analýzu výsledků měření, jakož i použití unikátní technologie senzorů SBA, která umožňuje přesný výpočet kvantových charakteristik systémů. SBA senzory představují know-how výrobce, díky kterému je naše zařízení jedinečné ve třídě kvantové analýzy.

Tato metodika již prokázala svou účinnost v různých oblastech.

Unikátní možnosti této metodiky

 • Metodika identifikuje příčině-důsledkové vazby mezi různými procesy. To vám umožní identifikovat hlavní příčinu problému a podívat se na způsoby, jak tento problém vyřešit. Právě toto pomáhá při holistickém přístupu, mít lepší a rychlejší výsledky s menšími vedlejšími účinky.
 • Metodika je schopna i v komplikovaných případech identifikovat nejslabší systémy a nabídnout možnosti kompenzace.
 • Metodika je schopna zaměřit pozornost operátora na možné potíže.
 • Metodika umožňuje vyhodnocení patologických stadií podle principů homotoxikologie tím, že ukazuje směr patologického procesu a odhalí, zda je proces v počátečním vývoji (v adaptaci), nebo je v hlubším procesu (v dekompenzaci). Samozřejmě je možné identifikovat i fázi procesu. Tato funkce je nezbytná, protože poskytuje přesnou představu o procesu a možných způsobech, jak účinně pomoci.
 • Metodika poskytuje celou řadu dalších funkcí, které lze použít v kombinaci se specializovanými znalostmi v různých oblastech holistické medicíny či čínské medicíny (acidobazická rovnováha, stav jin-jang stav energetiky, mikrobiologická aktivita a další).
 • Jedna z hlavních metodik je založena na rozsáhlé databázi mikroorganismů, která nejen umožňuje rychle detekovat přítomnost různých virů, bakterií, prvoků, hub, plísní, hlístů atd., ale také identifikovat jejich vývojovou fázi a úroveň aktivity.
 • Existuje i metoda práce s alergeny, která umožňuje rychle a účinně identifikovat citlivost na alergeny, aktivní i latentní.
 • Podobná metoda jako s alergeny, ale zaměřená na identifikaci kontaminujících látek, je jiná metoda, která umožňuje najít prvky kontaminující organismus pacienta a řešení jejich eliminace z těla.
 • Metoda identifikace mikroprvků - esenciální, semi-esenciální a toxické. Tato technika byla nedávno zavedena do systému, ale již se osvědčila jako vysoce účinný způsob.
 • Jednou z nejoblíbenějších je metoda individuálního výběru potravin, která je rozdělena do dvou typů - potraviny způsobující zátěž a potraviny, které mohou pomoci (prospěšné potraviny).
 • Existuje metoda, která poskytuje identifikaci psychosociálních stresových faktorů, které mohou vyvolat psychosomatické stavy těla.
 • Nalezneme zde i metodu identifikace citlivosti na vnější energetické zatížení.

Sensitiv Imago poskytuje řadu doplňkových funkcí zaměřených na:
 • Provádění vegeto-testů (pro testování potravinových doplňků, potravin, bylin atd.)
 • Frekvenční kompenzace
 • Doporučení pro přípravu spektronozod
 • Další techniky pro přirozené kompenzace a ukončení závislostí pomocí praktik založených na impedanci

Všechny tyto techniky jsou velmi rozmanité a vzájemně se doplňují. To umožňuje kombinovat je dohromady, aby se dosáhlo co nejlepších výsledků.

Dodatečné informace

Povinnou součástí nákupu našeho zařízení je základní školení o provozu zařízení, které je v rozsahu 16-18 hodin a je zahrnuto v ceně. Školení je možné absolvovat formou individuálního nebo skupinového školení (do 5–6 osob) nebo prostřednictvím naší online vzdělávací platformy (internet). Kromě toho máme širokou síť školitelů a odborníků, kteří poskytují pokročilé kurzy praktické práce v různých oblastech.Tato školení jsou dobrovolná a jsou organizována na individuální žádost.


Poptat cenu


Naši partneři