european production and distribution
office of Sensitiv Imago
     


Možnosti zařízení Aureola™

 

 • Expresní ohodnocení energetického a psychického stavu během 10 minut
 • Diferenciální diagnostika
 • Vyhodnocení parametrů psycho-emocionálního stavu vyjádřeného jako diagnostický závěr reflektující stupeň funkčního energetického stavu
 • Holistická mapa
 • Prevence rizik – zobrazení možných problémů v brzkém stádiu vývoje
 • Příčinně-důsledkové vazby
 • Biopole
 • Zobrazení režimu energetického pole ve třech projekcích
 • Rozdělení energetického pole do zón pro přesnější analýzu
 • Vyhodnocení parametrů energetického pole: oblast, entropie, členitosti a symetrie
 • Prezentace dat v tabulkách a grafech
 • Energetická centra
 • Vyjádření pro každé energetické centrum a emocionálně-fyzickou nerovnováhu
 • Číslo energetického centra je zobrazeno v horizontální linii a číslo emocionálně-fyzické nerovnováhy je zobrazeno ve vertikální linii
 • Grafické zobrazení energetické hodnoty a emocionálně-fyzické nerovnováhy energetických center
 • Zobrazení tabulky obsahující číselnou hodnotu naměřených parametrů
 • Možnost srovnání stavu před a po absolvování vybrané metody
 • Monitoring a srovnání – výzkum a osobní využití
 • Statické a dynamické pořízení snímků a jejich uložení pro další analýzu
 • Statické a dynamické pořízení řady snímků
 • Porovnání získaných výsledků ve skupinách pro více objektů
 • Vyhodnocení parametrů které vyjadřují potenciální úspěch v jednotlivých činnostech
 • Mobilní ohodnocení potenciálního úspěchu ve sportovním odvětví, například atletů
 • Ohodnocení účinnosti a potencionálního úspěchu zaměstnaneckého personálu (Human Resources)
 • Individuální ohodnocení člověka v kolektivu
 • Skvělé možnosti pro výzkumnou práci
 • Kalibrace parametrů na základě snímků testovaného subjektu
 • Možnost energetické kompenzace pomocí modulu Lotos
 • Monitorování účinnosti jednotlivých metod
 • Možnost sběru a matematického zpracování statistických dat
 • Tisk výsledků – obrázky, grafy a tabulky
 • Aureola je doručena spolu se všemi potřebnými dokumenty: certifikáty, záručním listem, uživatelským manuálem, pracovním sešitem a případovou knihou


Poptejte cenu


Naši partneři